Hakkımızda

Hakımızda Görsel

Kuruluş temelleri 1920 yıllarına dayanan şirketimizin bugün üçüncü kuşak Gümrük Müşaviri meslek mensuplarıyla Gümrük Müşavirliği mesleğini 2000 yılında yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre sürdüren ve ülkemizin önemli firmalarına hizmet veren Gümrük Müşavirliği Tüzel kişiliğidir.

Şirketimiz tüm Gümrük idarelerinde Gümrük Müşavirleri yönetiminde, Gümrük Müşavir yardımcıları ve konusunda eğitimli ve deneyimli kadrosu ile Gümrük Müşavirliği hizmetini son teknolojik alt yapısına sahip olarak ve sürekli kendisini yenileyerek sürdürmektir.

Şirketimizin politikası gümrüklerde güvenli ve hatasız hizmet vermek olup, ülkemizin ve dünyanın önemli firmalarına ithalat, ihracat, transit dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük antrepo işletmeciliği ve serbest bölge faaliyetleri konusunda her türlü hizmet güvenilir bir şekilde vermektir.