Gümrük Hizmetlerimiz

Gümrük İşlemleri

 • Serbest Dolaşıma Giriş(ithalat),
 • İhracat,
 • Dâhilde İşleme,
 • Hariçte İşleme,
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme,
 • Antrepo,
 • Geçici İthalat,
 • Transit,
 • Serbest Bölge İşlemleri,
 • Mahrece İade,
 • İmha, Gümrüğe Terk,
 • Dökme Kimyasalların antrepo ve devir işlemleri