Gümrük Hizmetlerimiz

Dış Ticaret ve Gümrük Uyuşmazlıkları Danışmanlığı

  • Dahilde İşleme ve Yatırım Teşvik proje danışmanlığı,
  • Hukuki uyuşmazlık ve Gümrük ihtilaflar konusunda ön danışmanlık,
  • Gümrük Mevzuatı Riskleri konusunda danışmanlık